The process of internationalization as a foundation for the development of cross-border logistics activities

Main Article Content

Marko Janaćković

Abstract

The internationalization of logistics activities has become inevitable for many transport and logistics companies that intend to expand their business beyond the borders of the national economy. Thanks to this process, i.e., greater dispersion of the value chain and flow of globally exchanged goods and information, there are changes in the characteristics of logistics systems at the global level. The aim of this paper is to point out, based on a comprehensive analysis of the internationalization process, its close connection with cross-border activities of transport-logistics companies. The paper analyzes the road transport activities, on the example of Turkey, due to their highest visibility within the overall logistics activities of the company. Thanks to the favorable geostrategic position of Turkey and the development of the road network, road transport has become the most widespread mode of transport whose role in the logistics sector and the realization of cross-border activities of logistics companies is growing from year to year.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Janaćković, M. (2022). The process of internationalization as a foundation for the development of cross-border logistics activities . BizInfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics, 13(1), 101–109. https://doi.org/10.5937/bizinfo2201101J
Section
Articles

References

Andrijanić, I., & Pavlović, D. (2016). Međunaordno poslovanje. Zagreb: Libertas – Plejada.

Bettis, R. A. (1991). Strategic management and the straightjacket: An editorial essay. Organization Science, 2(3), 315-319. https://doi.org/10.1287/orsc.2.3.315

Đorđević, M. (2001). Strategije internacionalizacije preduzeća. Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu.

Fidan, E.C. (2020). Logistics industry in Turkey. Flanders Investment and Trade Turkey.

Icin, Y.S. (2019). Karayolu Taşımacılığının En Büyük 3 Problemi. Trans.EU – Road Transport Platform. https://www.trans.eu/tr/blog/tfs/karayolu-tasimaciliginin-en-buyuk-3-problemi/

Jarašūnienė, A., Sinkevičius, G., Čižiūnienė, K., & Čereška, A. (2020). Adaptation of the management model of internationalization processes in the development of railway transport activities. Sustainability, 12(15), 6248. https://doi.org/10.3390/su12156248

Jensen, P.D., & Petersen, B. (2014). Value Creation Logics and Internationalization of Service Firms. International Marketing Review, 31(6), 557-575. https://doi.org/10.1108/IMR-09-2013-0187

Johanson, J., & Vahlne, J. E. (1977). The Internationalization process of the firm: A model of knowledge development and ıncreasing foreign market commitments, Journal of International Business Studies, 8(1), 23-32. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490676

Jovkić, J., Urošević, S., & Vuković, M. (2017). Uticaj i značaj delatnosti preduzeća na ostvarivanje povoljnije tržišne pozicije MSP upravljanjem intelektualnim kapitalom. Bizinfo (Blace), 8(1), 1-16. https://doi.org/10.5937/bizinfo1701001J

Karayolları Genel Müdürlüğü. (2020). Türkiye'deki yol ağının uzunluğu. Karayolları Genel Müdürlüğü. https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Istatistikler/DevletveIlYolEnvanteri.aspx

Kececi, A., & Durum, G. (2021). Türkiye´de Karayolu Taşımacılığı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. https://www.mfa.gov.tr/turkiye_de-karayolu-tasimaciligi-.tr.mfa

Kędzior-Laskowska, M. (2020). Polish road freight transport and process of internationalisation–selected effects for quality and competitiveness. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(3), 2481-2493. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3(68)

Kostiuk, Y., Kalinova, E., & Kučera, J. (2021). Impact of Globalization and Internationalization Processes on Added Value in EU Countries, SHS Web of Conferences: Globalization and its Socio-Economic Consequences, 92, 09008. https://doi.org/10.1051/shsconf/20219209008

Lechtenberg, S., & Hellingrath, B. (2021). Digitalization’s Effects on Transport Planning and Specifically the Transport Coordinator’s Role. In Logistics Management (pp. 33-48). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85843-8_3

Lopienski, K. (2021). International Logistics: Advantages and Challenges for Ecommerce Stores. ShipBob. https://www.shipbob.com/blog/international-logistics/

Lyles, M. A. (1990). A research agenda for strategic management in the 1990s. Journal of Management Studies, 27(4), 363-375. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1990.tb00252.x

Logistika i transport. (2019). Ulazimo u novu eru drumskog transporta. Beologistika. https://logistikaitransport.com/

Mroczko, F. (2016). Logistyka. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.

Mutlu, E.C. (2008). Uluslararası işletmecilik teori ve uygulama. Beta Basım Yayım, Istanbul.

Nævestad, T. O., Phillips, R. O., Meyer Levlin, G., & Hovi, I. B. (2017). Internationalisation in road transport of goods in Norway: safety outcomes, risk factors and policy implications. Safety, 3(4), 22. https://doi.org/10.3390/safety3040022

Obłój, K., Mlinarič, M.C., Wójcik, P., & Trąpczyński, P. (2020). Trzy typowe ścieżki umiędzynarodowienia, In: (Mlinarič, M.C., Editors) Internacjonalizacja Polskich przedsiebiorstw: Historie opowiedziane z pasja, Poltext Sp. z.o.o, Warszawa.

Oguz, I. H., & Oguz, D. (2019). Türkiye ekonomisinde lojistik. International Journal of Business and Economic Studies, 1(2), 65-74.

Ozoglu, B., & Demirci, S.B. (2021). Türkiye’de karayolu taşımacılığının değerlendirilmesi: Bir literatür taraması. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 670-687. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.863230

Ozturk, O.C. (2014). Marka yönetimi ve uluslararasılaşma süreci. Yuksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Pedersen, T., & Shaver, J.M. (2011). Internationalization revisited: The big step hypothesis, Global Strategy Journal, 1(3-4), 263-274. https://doi.org/10.1002/gsj.20

Pham, V. Q., Nguyen, B. K., Q., & Le, T. Q. (2020). Success factors affecting internationalization process of large Vietnamese companies: A conceptual framework. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(11), 905-913. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.905

Rogaczewski, R. (2014). Determinanty umiędzynarodowienia logistyki w XXI wieku. Praca doktorska. Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Skowrońska, A. (2007). Globalne trendy cywilizacyjne podstawą europejskiej polityki logistycznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, No. 1.

Steinbruch, F.K., Nunes, M.P., & Nascimento, L.S. (2020). Companies' performance on the internationalization process. Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, 14(1), 34-55. https://doi.org/10.12712/rpca.v14i1.38441

Szymczak, M. (2001). Organizacja logistyki w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw. W: Golembska, E. Eurologistyka. Przesłanki, metody, koncepcje, Wydawnictwo AE, Poznań.

Trinkuniene, S., & Aksomitiene, J. (2017). International transport companies in the Baltic countries: internationalization motives and barriers. In: Proceedings of the International Scientific Conference: Society. Integration. Education. (Vol. IV, pp. 414-426). Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. https://doi.org/10.17770/sie2017vol4.2373

Türkiye İstatistik Kurumu. (2021). Dış Ticaret İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/

Unal, D. (2019). Üçüncü parti lojistik işletmelerinin uluslararasılaşma sürecini etkileyen faktörler. doktora tezi. Uluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı, Yalova Üniversitesi, Turkey.

Welch, L., & Luostarinen, R. (1988). Internationalization: evolution of a concept. Journal of General Management, 14(2), 36-64. https://doi.org/10.1177%2F030630708801400203

Zdziarski, M., Światowiec-Szczepańska, J., Troilo, M., & Małys, Ł. (2017). Adventurous Foreign Direct Investment. Central European Management Journal, 25(2), 117-139. https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.198