SPECIFICITY OF PROMOTING AS INSTRUMENT OF MARKETING MIX IN TOURISM

  • Predrag Ubavić AD Planinka, Kuršumlija
Keywords: promotion, promotional mix, tourism.

Abstract

Promotion is, except product/service, price and distribution channels, one of the basic instruments of marketing mix. Significance of promotion specialy finds expression in tourism where, in process of mass communication, between supply and demand information are exchanged which should encouraged sale of touristic products and services. All promotional activities in tourism are interconnected and as such represent promotional, or communication mix. By touristic promotion should be achieved certain aims of business in tourism and for that is necessary to define and appropriate promotional strategy. Also, for realization of promotional activities in tourism is necessary certain funding, such as adequate executors оf these activities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бакић, О., 2010. Маркетинг у туризму. 9. издање. Београд: Универзитет Сингидунум.

Врачар, Д., 1996. Стратегије тржишног комуницирања. Београд: Привредне вести „Еуропублик“.

Закон о туризму 2009. (Службени гласник РС, бр. 36/09). Београд: Службени гласник Републике Србије.

Ковачевић, С., 2012. Веза између елемената маркетинг микса и квалитета у туризму. Асоцијација за квалитет и стандардизацију Србије. 39. Национална конференција о квалитету. 7-9. јун 2012. Крагујевац: Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу.

Марковић, Р., 2011. Србија за рекламу даје само 90.000 евра. Pressonline, [online] Доступно на: <http://www.pressonline.rs/info/politika/170287/srbija-za-reklamu-daje-samo-90000-evra.html> [Приступ 05.07.2013.].

Попеску, Ј., 2002. Маркетинг у туризму. Београд: Чигоја штампа и Центар за одговорни и одрживи развој туризма.

Попеску, Ј., 2013. Маркетинг у туризму и хотелијерству. Београд: Универзитет Сингидунум. Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент.

Сенић, Р., 2000. Маркетинг менаџмент. 3. измењено и допуњено издање. Крагујевац: Призма.

Стефановић, В., Глигоријевић, Ж., 2010. Економика туризма. Ниш: Свен.

Тодоровић, М., 2001. Лексикон спољне трговине. Ниш: Економски факултет.

Убавић, П., 2014. Стратегијске основе и правци развоја туризма на територији Републике Србије. Докторска дисертација. Економски факултет Универзитета у Нишу.

Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D. and Wanhill, S., 2002. Tourism, Principles and Practice. London: Longman.

Wahab, S., Crampon, L.J. and Rothfield, L.M., 1986. Tourism Marketing. London: Tourism International Press.

Ekonomski fakultet Zagreb, 2014. Predavanja iz kolegija „Marketing“ - Promocija. [online] Доступно на: <http://web.efzg.hr/dok/mar/kolegiji/marketing/predavanja/MKT-09-Promocija.pdf> [Приступ 28.05.2015.].

Published
2015-06-30
How to Cite
Ubavić, P. (2015). SPECIFICITY OF PROMOTING AS INSTRUMENT OF MARKETING MIX IN TOURISM. BizInfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics, 6(1), 65-78. https://doi.org/10.5937/BIZINFO1501065U