PROTECTION OF SECURITY OF COMPUTER DATA IN CRIMINAL LAW

  • Mirjana Pavlović Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš
  • Danijela Tošić Predškolska ustanova, Lebane
Keywords: computer data, protection, criminal act, syber crimе

Abstract

Computer is one of the most significant achievements of technological development at the end of the 20th century. There isn't part of human life in which computers have found not their application. But, despite the fact that the computer has great advantages, it has quickly become a means of abuse. This is the beginning of computer crime as a special and specific form of crime. There are a several ways to protect the security of computer data. The authors describe only one system to protect the security of computer data in this paper. It is criminal protection. The authors analyze the legal solution and implement those solutions into practice

Downloads

Download data is not yet available.

References

Алексић, Ж., Шкулић, М., 2004. Криминалистика, Београд: Досије

Закон о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије 2003. (Службени гласник Републике Србије, бр. 39/03). Београд: Службени гласник Републике Србије

Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала 2005. (Службени гласник РС, бр. 61/05, 104/09). Београд: Службени гласник Републике Србије

Здравковић, Љ., 2012, Криминологија, Ниш: Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност.

Zornić, Dž., 2010. Kompjuterski kriminal, [online] Naučno stručno savetovanje Ziteh 2010. Доступно на:<https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/40128-kompjuterski-kriminal> [Приступ 10 март 2017]

Ђурђић, В., Јовашевић, Д., 2006. Кривично право, посебни део, Београд: Номос

Константиновић, Вилић, С., Ристановић, Николић, В. 2003. Криминологија, Ниш: Правни факултет у Нишу, Центар за публикације

Константиновић, Вилић, С., Ристановић, Николић, В., Костић, М, 2009. Криминологија, Ниш: Пеликан принт

Кривични законик Републике Србије 2005. (Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14). Београд: Службени гласник Републике Србије

Матијашевић, Ј., Игњатијевић, С., 2010. Компјутерски криминалитет у правној теорији, појам, карактеристике, последице, Јахорина: Инфотех

Писарић, М., 2011. Стање и тенденције у супротстављању компјутерском криминалу на Европском нивоу. Зборник радова Правног факултета, Нови Сад 45 (1) стр. 487-505.

Републички завод за статистику, 2017. [online] Доступно на: <http://stat.gov.rs/WebSite/Default.aspx> [Приступ 17 март 2017]

Урошевић, В., 2009. „Нигеријска превара“ у Републици Србији. Безбедност, Београд 3/2009 стр. 1-12

Чејовић, Б., Кулић, М., 2014. Кривично право, Нови Сад: Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе

Published
2017-06-30
How to Cite
Pavlović, M., & Tošić, D. (2017). PROTECTION OF SECURITY OF COMPUTER DATA IN CRIMINAL LAW. BizInfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics, 8(1), 41-53. https://doi.org/10.5937/bizinfo1701041P