(1)
JovovićM.; VeličkovićJ. HEDGE FUNDS. home 2011, 2, 1-14.