LJUDSKI RESURSI U FUNKCIJI KONKURENTNOSTI EVROPSKE UNIJE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE

  • Snežana Milićević Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Vrnjačka Banja
  • Jelena Petrović Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, Niš

Abstract

Ljudski resursi predstavljaju značajan faktor konkurentnosti turističke destinacije zato što su jedan od najznačajnijih elemenata koji utiču na uspešnost poslovanja privrednih subjekata u turističkoj destinaciji. Svrha rada je analiza specifičnosti ljudskih resursa u turizmu i njihov uticaj na konkurentnost članica Evropske unije (EU) kao turističkih destinacija. Cilj rada je kvantifikacija uticaja broja zaposlenih u turističkoj industriji i njihovih zarada kao motivacionog faktora na konkurentnost posmatranih turističkih destinacija. Rezultati istraživanja ukazuju da broj zaposlenih i njihove bruto zarade po času predstavljaju značajne faktore konkurentnosti posmatranih destinacija.

Published
Dec 31, 2018
How to Cite
MILIĆEVIĆ, Snežana; PETROVIĆ, Jelena. LJUDSKI RESURSI U FUNKCIJI KONKURENTNOSTI EVROPSKE UNIJE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE. BizInfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 53-63, dec. 2018. ISSN 2217-2769. Available at: <http://bizinfo.edu.rs/index.php/bizinfo/article/view/142>. Date accessed: 20 july 2019. doi: http://dx.doi.org/10.5937/bizinfo1802053M.