PREPREKE ZA SPROVOĐENJE DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA U REPUBLICI SRBIJI

  • Sanja Dobričanin Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet u Prištini
  • Marko Todić Doktorand na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet u Prištini
  • Nataša Lukić Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet u Prištini
Keywords: društveno odgovorno poslovanje - DOP, prepreke DOP, DOP u Srbiji

Abstract

Društveno odgovorno poslovanje može se reći, predstavlja relativno novu menadžment disciplinu koja može omogućiti uvođenje promena u poslovanju u cilju postizanja optimalnih rezultata. Kompanije su dužne da poštuju zakonske propise i da se ponašaju na moralan način. Ali to je samo jedan deo koncepta društvene odgovornosti. Da bi kompanije bile društveno odgovorno one moraju da investiriraju i u društveni razvoj i zaštitu životne sredine. Društveno odgovorno poslovanje kao savremeni koncept upravljanja privrednim subjektima treba da održi balans između ekonomskih i društvenih ciljeva kao osnove povećanja standarda življenja uz održavanje profitabilnosti. Bitno je istaći da preduzeća u Republici Srbiji nisu svesna društveno odgovornog poslovanja pa je bitno uspostaviti dobru nacionalnu regulativu radi povećanja učešća preduzeća u oblasti društvenog poslovanja. Predmet istraživanja ovog rada je analiza društvene odgovornosti kompanija na teritoriji Republike Srbije radi utvrđivanja prepreka za sprovođenje društveno odgovornog poslovanja. Cilj istraživanje jeste komparacija istraživanja ,,Trag“ fondacije sprovedeno 2012. godine sa istraživanjem autora sprovedeno 2017. godine. Metode istraživanja u radu su uglavnom one koje su imanentne ekonomskim naukama i drugim društveno-humanističkim naukama.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Арсић, Љ., Ђокић, Н., Јокић, Б., 2017. Успешно управљање трошковима на пројекту у функцији одрживог развоја. У: Изазови одрживог развоја – економски и друштвени аспект. Meђунaрoдни нaучни скуп, Република Србија 06-07 новембар 2017, Косовска Митровица: Економски факултет.

Денисенко, Љ., 2010. Друштвена одговорност компанија. БизИнфо (Блаце), 1(2), стр. 171 – 176.

Кузмановић-Ђурић, Т., Вуковић, М., 2010. Друштвена одговорност компанија у Србији у условима светске кризе. Школа бизниса. Бр. 3/2010, стр. 32-39.

Маринковић, Д., 2008. Транзиција, друштвено одговорно пословање, корпоративна култура, случај Србије. У: Морал и економија. Београд: Институт друштвених наука, стр. 251-261.

Toдић, M., Дajић, M., 2017. Друштвeнo oдгoвoрнo пoслoвaњe у функциjи зaштитe живoтнe срeдинe и oдрживoг рaзвoja. У: Изазови одрживог развоја – економски и друштвени аспект. Meђунaрoдни нaучни скуп, Република Србија 06-07 новембар 2017, Косовска Митровица: Економски факултет.

Влада Републике Србије: Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за период од 2010. до 2015.

Балкански фонд за локалне иницијативе, 2012. Индивидуална и корпоративна филантропија у Србији. [online] Доступно на: <https://www.tragfondacija.org/media/PDF/BCIF%20-%20Istrazivanje%20o%20filantropiji.pdf> [Приступљено 20.12.2018.]

Влада Републике Србије, 2012. Акциони план за спровођење стратегије развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за период од 2010. до 2015. године, и 2011. до 2013. године. [online] Доступно на: <http://www.minrzs.gov.rs/files/doc/inval/AP%20za%20sprovodjenje%20Strategije%20razvoja%20i%20promocije%20dop.doc> [Приступљено 21.12.2018.]

Published
2018-12-31
How to Cite
Dobričanin, S., Todić, M., & Lukić, N. (2018). PREPREKE ZA SPROVOĐENJE DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA U REPUBLICI SRBIJI. BizInfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics, 9(2), 65-80. https://doi.org/10.5937/bizinfo1802065D