PREPREKE ZA SPROVOĐENJE DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA U REPUBLICI SRBIJI

  • Sanja Dobričanin Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet u Prištini
  • Marko Todić Doktorand na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet u Prištini
  • Nataša Lukić Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet u Prištini

Abstract

Društveno odgovorno poslovanje može se reći, predstavlja relativno novu menadžment disciplinu koja može omogućiti uvođenje promena u poslovanju u cilju postizanja optimalnih rezultata. Kompanije su dužne da poštuju zakonske propise i da se ponašaju na moralan način. Ali to je samo jedan deo koncepta društvene odgovornosti. Da bi kompanije bile društveno odgovorno one moraju da investiriraju i u društveni razvoj i zaštitu životne sredine. Društveno odgovorno poslovanje kao savremeni koncept upravljanja privrednim subjektima treba da održi balans između ekonomskih i društvenih ciljeva kao osnove povećanja standarda življenja uz održavanje profitabilnosti. Bitno je istaći da preduzeća u Republici Srbiji nisu svesna društveno odgovornog poslovanja pa je bitno uspostaviti dobru nacionalnu regulativu radi povećanja učešća preduzeća u oblasti društvenog poslovanja. Predmet istraživanja ovog rada je analiza društvene odgovornosti kompanija na teritoriji Republike Srbije radi utvrđivanja prepreka za sprovođenje društveno odgovornog poslovanja. Cilj istraživanje jeste komparacija istraživanja ,,Trag“ fondacije sprovedeno 2012. godine sa istraživanjem autora sprovedeno 2017. godine. Metode istraživanja u radu su uglavnom one koje su imanentne ekonomskim naukama i drugim društveno-humanističkim naukama.

Published
Dec 31, 2018
How to Cite
DOBRIČANIN, Sanja; TODIĆ, Marko; LUKIĆ, Nataša. PREPREKE ZA SPROVOĐENJE DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA U REPUBLICI SRBIJI. BizInfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 65-80, dec. 2018. ISSN 2217-2769. Available at: <http://bizinfo.edu.rs/index.php/bizinfo/article/view/143>. Date accessed: 20 july 2019. doi: http://dx.doi.org/10.5937/bizinfo1802065D.