TOURISM DEVELOPMENT PROCESS IN THE TOURIST CENTER „BREZOVICA“

  • Vesna Redžić Ekonomsko - trgovinska škola "Jovan Cvijić" Štrpce
Keywords: tourism, development, life cycle, tourist center „Brezovica“

Abstract

The recent development of tourism in the tourist center „Brezovica“ had its evulutivni flow. Beginning in the late 20th century, tourism in the tourist center „Brezovica“  changed the pace of its development, was crossing from one phase to another. The paper discusses the concept of life cycle tourism in the tourist center „Brezovica“ and tries to show the stages of development of tourism in the stagnation point in the development, which is largely determined by the political and economic development factors, as well as the response to the need of those who direct the process of tourism development in Štrpce to control actions enable it as soon as possible to find the stage of „rejuvenation“.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Бакић, О., Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010.
2. Добре, Р., Жупан Русковић, П., Чивљак, М., Менаџмент туристичке дестинације, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, 2004.
3. Николић, С., Битне карактеристике развоја туризма и његово место у привреди општине. У Николић, С. (ур.) Општина Штрпце (Сиринићка жупа), друштвено-економски развој, организација и коришћење простора (посебна издања, књ.37/III), Српска академија наука и уметности, Географски институт „Јован Цвијић“, Београд, 1991, стр.121-159.
4. Општине у Републици Србији 1996-1999, Републички завод за статистику, Београд, www.stat.gov.rs.
5. Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011.
6. Програм развоја туризма општине Штрпце, нацрт-скраћена верзија, Институт за архитектуру и урбанизацију Србије, Београд, 1991.
7. Реџић, В., Туристичка валоризација националног парка „Шар-планина“ и његова имплементација у регионални развој Сиринићке жупе“ (Докторска дисертација), Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, 2012.
8. Wiklinson, P.F., Graphical images of the Commonwealth Caribbean: The tourist area cycle of evolution. In: Harrison, L.C., Husbands, W. (eds), Practicing Responsible Tourism International Case Studies in Tourism Planning, John Wiley and Sons, New York, 1996, pp.16-40.
Published
2013-06-30
How to Cite
RedžićV. (2013). TOURISM DEVELOPMENT PROCESS IN THE TOURIST CENTER „BREZOVICA“. BizInfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics, 4(1), 33-42. Retrieved from http://bizinfo.edu.rs/index.php/bizinfo/article/view/58